شرایط مرجوعی کالا در بازرگانی حاجی زاده

صدمه دیدگی کالا

  • تمامی محصولات ارسالی توسط شرکت ملی پست ایران ارسال می شود و تمامی کالا ها بیمه هستند.
  • تیم ما قبل از ارسال بار یک بار به صورت کامل تمامی محصولات را از لحاظ فیزیکی بررسی می کند و بعد از تایید بسته بندی و ارسال می شود.

کالای اشتباهی

  • در صورت اینکه شما محصولی که خریداری کرده اید به صورت اشتباه ارسال شده و محصول شما نیست عکس آن را در کنار بسته بندی ارسال کنید. ما محصول را بررسی میکنیم و اگر در روند ارسال اشتباهی رخ داده باشد آن را تایید میکنیم و هزینه برگشت محصول را پرداخت میکنیم. و سپس محصولی که شما خریداری کرده ایید را برای شما مجددا ارسال میکنیم. شماره واتساپ (09360001035).

از خرید منصرف شدید

  • در صورت اینکه اجناس شما ارسال شده باشد و به دست شما رسیده باشد و از خرید تون پشیمان شده ایید. مرجوعی فقط در صورت اینکه محصول در حالت اولیه باشد و از آن استفاده نشده باشد امکان پذیر است.(هزینه های بسته بندی و پستی از شما گرفته می شود)
  • در صورت خرید محصول بعد از اینکه به دستتون رسیده باشد. فقط یک هفته مهلت تست و استفاده دارید تا در صورت مشکل داشتن محصول آن را مرجوع کنید. در غیر این صورت مرجوعی پذیرفته نمی شود.